2020-07-02 10:32:24

Drugi obrazovni materijali

Poštovani roditelji, 

sredstva za nabavu udžbenika za redovite i izborne predmete za školsku 2020./2021. godinu Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu školu (Narodne novine 116/18.) osiguravaju se iz Državnog proračuna.

 U skladu s navedenim Zakonom učitelji su izvršili odabir udžbenika i drugih obrazovnih materijala vodeći brigu o svrsishodnosti odabranih materijala u nastavnom  procesu.

Troškovi nabave Drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, mape, atlas, …) ne pokrivaju se iz Državnog proračuna već ih  k  u  p  u  j  u    roditelji. 

Škola je nakon odabira Drugih obrazovnih materijala, obvezna zatražiti suglasnost roditelja o korištenju istih u nastavnom procesu.

Ispunjenu suglasnost (nalazi se u nastavku), pošaljete na e-mail razrednika do 10. srpnja 2020., kako bi do 15. srpnja objavili popis na web stranici i Facebook stranici škole.

                                                                               Ravnatelj:

                                                                             Zlatko Varošanec, mag.theol.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA GORIČAN

ŠKOLSKA 16

40324 GORIČAN

Telefon : 040/601-160

Fax  :      040/602-164

 

 

SUGLASNOST  /  PRIVOLA

 

 

Ja _________________________________________________ (ime i prezime roditelja)                                

roditelj  učenika/ce _____________________________________ upisanog/ne u školskoj

godini 2020./2021. u _______ razred Osnovne škole Goričan  dajem suglasnost/privolu da

škola koristi obrazovne materijale čija cijena prelazi iznos određen čl. 16. st. 8. Zakona o

udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18.).

 

 U Goričanu _______________ 2020. 


Osnovna škola Goričan