Nakon što je u Međimurju bila odgođena nastava u svim osnovnim i srednjim školama, nastava će se sutra, u petak 02. ožujka održati prema planu i programu. Kako su javili iz Međimurske županije, u proteklih nekoliko dana Međimurje su zadesile vremenske nepogode koje su se najviše očitovale u jakom sjevernom vjetru praćenom iznimno niskim temperaturama i snježnima nanosima. Tada je odlučeno da se prekine nastava za srijedu i četvrtak u svim osnovnim i srednjima školama kojima je Županija osnivač, želeći u prvi plan staviti sigurnost naših učenica i učenika, ne želeći da na temperaturama oko -15 celzijevih stupnjeva čekaju autobuse koji nisu mogli poštivati vozni red. Ponajviše imajući pritom u mislima stanje na cestama kako na određenim lokacijama nije bilo moguće kvalitetno očistiti prometnice, ali i  pješačke prijelaze koje učenici koriste. Odgovornost na Županiji kao osnivaču škola je između ostalog ta da se zaštiti učenike u svakom aspektu, što je i učinjeno.

http://medjimurska-zupanija.hr/2018/03/01/u-medimurju-se-u-petak-nastava-odvija-prema-planu-i-programu/